Privacybeleid - Kartclub Eefde Privacybeleid - Kartclub Eefde

Dit is een privacyverklaring van Kartclub Eefde, gevestigd te Eefde en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08123968.
Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
– de website [webadres] bezoekt;
– zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement;
– lid wordt;
– zich aanmeldt voor onze nieuwsbrieven;
– via het contactformulier contact met ons opneemt

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:
– N.A.W. gegevens
– Emailadres
– Telefoonnummer
– Gepubliceerde foto’s

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):
– het lidmaatschap te effectueren;
– nieuwsbrieven te verzenden;
– contact met u op te nemen of te onderhouden;
– de dienstverlening te verbeteren;
– de website te optimaliseren;

 

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR
2.1 U kunt contact opnemen met de ledenadministratie voor:
– meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
– vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
– inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
– correctie, beperking, wissen of overdracht van uw gegevens;
– bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Kartclub Eefde.

 

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring
genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

 

4. DERDEN
4.1 Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:
– Er worden geen pesoonlijke gegevens gedeeld met derden.

4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze
accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de
verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen